Pulze logo

Как да почиствате Вашето Pulze устройство

Почистването на Вашето устройство Pulze 2.0 е бързо, лесно и може да се извършва навсякъде и по всяко време. Разполагате с два инструмента за почистване - един за бързо почистване и един за основно почистване.

Бързо почистване

Преди да започнете почистването, оставете устройството да се охлади.

  • Отворете горния капак на устройството, като го приплъзнете, уверявайки се че вграденото капаче е отворено.

  • Използвайте инструмента за бързо почистване, разположен в долната част на устройството, за да отстраните остатъците от нагревателя и отвора около него.

  • След като приключите, премахнете остатъците по инструмента за бързо почистване и го върнете на мястото му.

Натиснете горния капак и затворете вграденото капаче, за да предотвратите навлизането на прах и чужди тела.

Основно почистване

За да сте сигурни, че ще получите максимално добро изживяване с Вашето устройство, препоръчваме да го почиствате основно на всеки 20 сесии. Преди да започнете почистването, оставете устройството да се охлади.

  • Отворете горния капак на устройството, като го приплъзнете, уверявайки се, че вграденото капаче е отворено.

  • Използвайте четката за основно почистване, за да отстраните внимателно остатъците от нагревателя.

  • След това внимателно премахнете остатъците от отвора за стика, като завъртите четката за основно почистване. 

След като приключите, натиснете горния капак и затворете вграденото капаче, за да предотвратите навлизането на прах и чужди тела.