Pulze logo

Правила за провеждане на промоция лимитирана серия на онлайн магазин Pulze.com

Организатор на Промоцията „Купи 2 Pulze Celebrate Edition устройства на цената на 1“ е Импириъл Брандс България ЕООД, ЕИК 175071279, с адрес гр. София, ул. „Атанас Дуков” №1, ЕН1 Билдинг, ет. 8, тел.: 0800 80 001 (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

Право на участие в Промоцията имат клиенти, които имат навършени 18 години и вече използват никотинови или тютюневи продукти, съгласно законовите изисквания и Маркетинговите стандарти на Импириъл Брандс Груп. Служители на Организатора и свързани с тях лица (съпруг/а, роднини по права линия и по съребрена до трета степен) нямат право на участие в Промоцията.

Промоцията важи само за следното Pulze устройство: Pulze Wintry Green Celebrate Edition.

Промоцията се реализира на онлайн магазина Pulze.com в периода 11.12.2023 – 24.12.2023 г. и е валидна до изчерпване на промоционалните количества. За участие в Промоцията е необходимо потребителят да поръча онлайн 2 броя Pulze Wintry Green Celebrate Edition устройства и да въведе промо код WGLE21 при осъществяване на онлайн поръчката. Устройствата следва да бъдат закупени в рамките на една поръчка. При валидна поръчка потребителят ще закупи 2 броя Pulze Wintry Green Celebrate Edition устройства на обща цена от 35 лева.

Един участник има право на едно участие в Промоцията. Участникът има право да участва повече от веднъж в Промоцията при нова регистрация с друг имейл адрес на Pulze.com.

Във връзка с високата натовареност на куриерските фирми в периода на Коледните и Новогодишните празници са възможни известни забавяния при обработката и удължено време за доставка на поръчаните устройства.

Информация относно обработването на лични данни и правата, с които участникът разполага във връзка с това обработване, е налична на: Pulze.com, раздел „Политика за защита на личните данни“.

Участието в Промоцията ще се счита за приемане на гореописаните условия. Организаторът си запазва правото да прави промени в условията на Промоцията през периода на последната, за което същият ще уведоми потребителите по подходящ начин.