Pulze logo
Darmowe testowanie

Zgoda na newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Imperial Tobacco Polska S.A. informacji i materiałów o jej produktach, ofertach cenowych, akcjach promocyjnych oraz innych aktywnościach związanych z produktami firmy Imperial Tobacco Polska S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę mogę odwołać w każdym czasie kierując wniosek na adres e-mail ochrona.danych@pl.imptob.com.