Pulze logo

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

I. Въведение
Официалните страници, групи (групи) или профили (Профили) на PULZE в социалните мрежи функционират по инициатива на дружеството с наименование „Импириъл Брандс България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Атанас Дуков 1, ет. 8, ЕИК 175071279, телефон: 0800 80 001, имейл: info@pulze.bg (наричано по-долу „ИББ“ или „ние/нас“) и са предназначени единствено за клиенти/потребители на PULZE, които са навършили 18 години и се намират на територията на Република България. Посещаването им и навигацията в тях, както и комуникацията с ИББ чрез страниците/групите/профилите, които поддържа в социалните мрежи, се уреждат от настоящите Общи условия, с които Ви приканваме да се запознаете обстойно, преди да продължите с преглеждането им и преди да пристъпите към взаимодействие с нас, и по-специално, преди да осъществите контакт с ИББ чрез някоe от наличните средства за комуникация, съответната социална мрежа, която използвате.
Като продължавате да използвате настоящата Страница, Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години и че приемате описаните по-долу условия.
Подчертаваме, че съответните Условия за ползване и Политика за поверителност на всяка от социалните мрежи са валидни и приложими в допълнение към настоящите условия.

II. Предназначение
Официалните страници/групи/профили на PULZE са предназначени за взаимодействие с потребителите на PULZE и за предлагане на друг канал за комуникация между тях и ИББ. В същото време те са предназначени за предоставяне на информация и услуги за PULZE на заинтересовани потребители, които са пълнолетни пушачи и/или потребители на никотинови изделия.
Ние ще се обръщаме към Вас чрез лично съобщение единствено и само по Ваша молба и ще ограничаваме всяка комуникация с Вас единствено и само до темата, за която сте се свързали с нас.

III. Важна забележка от правна гледна точка
Моля, имайте предвид, че информацията, която можете да получите във връзка с нашите съобщения, не представлява и не трябва да се тълкува като подкана или призив за закупуване на даден продукт, нито като здравен съвет.
Единствената цел на комуникацията, която ще бъде инициирана по Ваша инициатива, е обслужването на клиенти, отговарянето на всякакви въпроси, които може да имате, напътстването Ви по въпроси, свързани с безопасността и начина на използване на нашите продукти, следпродажбената поддръжка и управлението на всякакви възможни рекламации.

IV. Свържете се с нас
Можете да се свържете с нас, като ни изпратите лично съобщение и ние ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок, съответно също с лично съобщение до Вас.
Езиците, на които можете да се свържете с нас, са български или английски.
Имайте предвид, че работното време, в което следим входящите съобщения, е от понеделник до петък от 9:00 до 19:00 ч. и в събота от 10:00 до 18:00 ч.
Моля, имайте предвид, че ИББ си запазва правото да не отговаря на съобщения, които счита за неправомерни, обидни, противоречащи на добрите нрави (например груби, неприлични и т.н.) или несъответстващи на целта на тази страница/група.

V. Ограничения
PULZE е предназначен за употреба с тютюневи изделия и тези изделия попадат в приложното поле на съответното законодателство, което налага определени ограничения за това коя е целевата им аудитория и на кого можем да ги рекламираме. И по-специално е забранена продажбата, рекламата и промотирането на тютюневи изделия на непълнолетни лица.
Ние се ангажираме да спазваме стриктно тези ограничения. Поради това е необходимо изрично да уточним, че тази страница/група е предназначена единствено за пълнолетни пушачи и/или потребители на никотинови изделия, а не за широката общественост, която може да включва и непушачи, и в никакъв случай за непълнолетни лица.
В тази връзка полагаме разумни усилия да удостоверим, когато това е възможно, дали потребителите, които общуват с нас чрез официалните страници/групи на PULZE, са, от една страна, пълнолетни, а от друга – пушачи и/или потребители на никотинови изделия. Ето защо, когато се свързвате с нас за първи път, Ви молим да удостоверите, че:
i. сте пълнолетен пушач/потребител на никотинови изделия
ii. профилът в социалната мрежа, чрез който общувате, Ви принадлежи
iii. това, което сте заявили чрез профила си в съответната социална мрежа, е вярно, правилно и точно.
Когато установим, че даден потребител, който е публикувал хипервръзки към или следва нашата страница/група, е непълнолетен, или когато по наша преценка имаме основателно подозрение, че това е така, ние автоматично ще го изключим от нашата страница/група и, разбира се, няма да осъществяваме контакт с него. Това се отнася и за случаите, в които имаме подозрения, че поисканите от нас декларации за проверка са неверни.

VI. Потребителски постове и (хипер)връзки
Както е добре известно, в социалните мрежи всеки потребител може да изразява свободно мнението си и да публикува възгледите си в определени рамки. Публикациите, постовете или коментарите на потребителите на тази страница/група не изразяват мнението или позицията на ИББ, нито, разбира се, ИББ ги приема или одобрява.
Вие носите цялата отговорност за публикациите и постовете, които публикувате в контекста на използването на съответната социална мрежа чрез потребителския си профил (Вашия профил), както и за тяхното съдържание. Затова сте длъжни да спазвате приложимото законодателство, както и настоящите условия за ползване.
Съответно подчертаваме, че ИББ не осъществява никакъв контрол и не носи никаква отговорност за постовете и/или публикациите, направени от потребителите на тази страница/група.
С оглед на гореизложеното Ви приканваме да не приемате публикациите и/или постовете на трети страни потребители на тази страница/група за правилни, верни или действителни по подразбиране, a да извършвате собствена проверка на съдържанието им, преди да вземете каквото и да е решение. ИББ не носи никаква отговорност за вреди или загуби, които може да претърпите, ако вземете решение или предприемете действие (или бездействие), защото сте се доверили на или сте взели под внимание коментари, мнения, публикации и т.н. на трети страни, публикувани на тази страница/група/профил.
Гореизложеното се отнася и за всяко съдържание или хипервръзки, споделени от потребители на тази страница/група. ИББ не носи никаква отговорност за тяхното качество или съдържание, нито, разбира се, ги приема или одобрява.
ИББ си запазва правото да предяви претенции срещу всеки потребител за вреди или увреждания, причинени на ИББ от лъжливи, заблуждаващи или неверни данни, публикувани от такъв потребител.
ИББ си запазва правото по всяко време да премахва по своя изключителна преценка всяка публикация, пост или коментар, чието съдържание по негова преценка:
· е незаконно
· е агресивно, обидно, невярно, клеветническо
· противоречи на добрите нрави
· насажда омраза
· е от сексуален характер
· нарушава правата на интелектуална собственост на Групата на Imperial Brands или на трети страни
· нарушава правото на неприкосновеност на личността или личните данни на трети лица
· съдържа програми или компютърни вируси, които могат да нанесат вреди
· рекламира продукти на трети страни
В същото време ИББ може по всяко време да забрани и блокира достъпа на потребители до акаунти, страници, групи и профили, които поддържа в социалните мрежи, както и да предприеме правни действия за премахването на съдържание по собствена преценка или след получаване на жалба от трета страна чрез съответния канал на дадената социална мрежа (Процедура по уведомяване и премахване).
Периодично ние може да предоставяме хипервръзки към уебсайтове, които са собственост на и се контролират от трети страни. Тези хипервръзки ще се предоставят само за Ваше удобство и тези уебсайтове не се контролират от нас и ние не носим никаква отговорност за тяхното съдържание. В никакъв случай не трябва да се приема, че ние одобряваме или приемаме съдържанието или услугите на други уебсайтове, към които може да има хипервръзки, и изрично се отказваме от всякаква отговорност за съдържанието, политиките за защита на данните, качеството на съдържанието и услугите на трети страни. Освен това не носим никаква отговорност за недостъпността до тези уебсайтове, техните политики за поверителност, както и за качеството и пълнотата на тяхната информация и услуги.

VII. Разполагаемост
Тази страница, група или профил са достъпни безплатно и ние не гарантираме тяхната непрекъсната или безгрешна работа.
ИББ има право по всяко време, без ограничение или предизвестие да прекрати или преустанови достъпа до или да премахне тази страница (Страница), група (Група) или профил (Профил), както и всички акаунти, страници, групи и профили в социалните мрежи, които поддържа, като в такъв случай няма да носи отговорност за съдържание, публикации, постове или потребителски коментари, които може да бъдат загубени, изтрити или да станат неактивни.
Същото се отнася и в случай, че спирането, преустановяването или премахването на акаунти, страници, групи и профили, поддържани от ИББ в социалните мрежи, е вследствие на причини извън неговото влияние, например вследствие на непреодолима сила и др.
ИББ не носи никаква отговорност за каквито и да било вреди (положителни, отрицателни, по небрежност, вътрешнодоговорни или други), произтичащи от невъзможност на потребителите да осъществят достъп до тази страница (Страница), група (Група) или профил (Профил), спирането на целия достъп или на части от него, забавяне, непредоставяне, прекъсване или лошо качество на услугите или загуба на тяхното съдържание, наличие на каквито и да било грешки.

VIII. Право на собственост върху материалите и лицензионни условия
Материалите, съдържащи се на тази страница, група или профил, или предоставени от ИББ чрез тази социална мрежа, могат да бъдат обект на защита с авторско право, права върху търговски марки и други закони за интелектуална собственост и сродни права в световен мащаб и принадлежат на или е предоставен лиценз за тях на „Импириъл Брандс България“ ЕООД и/или на трети страни.
Можете да разглеждате материалите на тази страница, група или профил или материалите, предоставени от ИББ чрез тази социална мрежа, на компютърен екран или мобилно устройство и да получавате и разпечатвате копия за лична употреба, при условие че нямате право да променяте или премахвате никаква част от Съдържанието или части от него без нашето изрично разрешение за това и да изменяте или изтривате каквото и да е известие за авторско право, търговска марка или други права на собственост.
Като разглеждате тази страница, група или профил чрез тази социална мрежа, Вие се съгласявате да не използвате тяхното съдържание за:
· противозаконни цели или в нарушение на приложимото законодателство
· за търговски цели без нашето предварително писмено съгласие
· каквито и да било цели или по какъвто и да било начин, който може да създаде погрешна или заблуждаваща представа за нас, нашия персонал или нашите услуги
· използването, качването или предаването на материали, които са клеветнически, обидни, нецензурни или незаконни по друг начин, или които биха могли да обидят или причинят вреда, или които биха могли да засегнат или нарушат правата на друго лице
· подбуждане или позволяване на извършването на някое от горепосочените действия от други лица

IX. Сигурност
Предаването на информация в интернет никога не е напълно поверително или безопасно, като всички съобщения или информация, които ни изпращате чрез тази страница, група или профил, могат да бъдат прихванати и евентуално прочетени от други лица. Ние не носим никаква отговорност за информацията, която ни изпращате. Вие я предавате изцяло на свой риск.
ИББ също така не носи никаква отговорност за проблеми или вреди, произтичащи от пробив в сигурността на доставчика на съответната социална мрежа, в която ИББ има акаунт, страница, група или профил.

X. Изменяне/недействителност на условията
Ние си запазваме правото при необходимост да изменяме или ревизираме свободно настоящите Общи условия за ползване. В случай че на тази страница, група или профил бъде публикувана нова версия на Общите условия, тя влиза в сила незабавно.
В случай че някоя част от настоящите условия бъде обявена или определена за недействителна със съдебно решение, тази недействителност няма да засяга действителността на останалата част от настоящите условия, които ще останат в сила, както ако настоящите Общи условия бяха изготвени без недействителната им част. ИББ ще се стреми да замени всяко недействително условие с ново действително такова, чието действие е най-близко до това на недействителното условие.

XI. Приложимо право
Настоящите Общи условия се уреждат от българското законодателство и с настоящото всеки от нас се подчинява на изключителната компетентност на българските съдилища, и по-специално на материално компетентните съдилища в гр. София, на чиято компетентност страните се подчиняват доброволно от този момент нататък.
Ако посещавате настоящата страница, група или профил чрез тази социална мрежа след влизането в сила на новите Общи условия, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с новите Общи условия.