Pulze logo

  Как да използвате Вашето устройство

  1. Уверете се, че устройството е отключено (вижте секцията „Режим на заключване“ за повече подробности). Вземете Вашия предпочитан тютюнев стик и внимателно го поставете в отвора в горната част на Вашето PULZE устройство докато достигнете обозначената линия на филтъра, като филтърът е насочен навън.
  2. Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване. Отпуснете го след първата вибрация (2 секунди), за да активирате интензивен режим на нагряване. Светлинните индикатори ще премигват в синьо-зелен цвят. За да активирате умерен режим на нагряване, задръжте бутона и го отпуснете след двукратната вибрация (4 секунди). Светлинните индикатори ще премигват в бял цвят.
  3. След като изберете режима на нагряване, Вашето устройство ще започне да нагрява и светлинните индикатори ще премигват. Когато устройството е готово за употреба, ще извибрира веднъж и светлинните индикатори ще започнат да светят непрекъснато.
  4. Всяка сесия продължава 5 минути, като няма ограничение в броя дърпания/всмуквания в рамките на сесията. По време на сесията, светлинните индикатори около бутона за включване/изключване ще започнат да се изключват един по един в посока обратна на часовниковата стрелка, за да индикират оставащото време от Вашата сесия.
  5. Когато сесията е към края си, устройството ще извибрира и последният светлинен индикатор ще светне в оранжево, за да индикира, че остават 30 секунди до края на сесията. След приключване на сесията, устройството ще се изключи автоматично.
  6. Отстранете тютюневия стик в три стъпки: 1: Повдигнете горния капак на устройството 2: Завъртете тютюневия стик 3: Издърпайте тютюневия стик и го изхвърлете на определеното за това място Завъртането на тютюневия стик, докато го отстранявате, ще намали възможността да остане тютюн в устройството. Вграденото капаче ще остане отворено с цел лесно почистване, но в случай че не е необходимо почистване, моля, затворете капачето.