FONTOS INFORMÁCIÓ: A PULZE Care ügyfélszolgálat nyáron is a megszokott nyitvatartásirend szerint üzemel.
Pulze logo

Fontos tájékoztatás a weboldal használatához

Felhasználási Feltételek

Köszönjük, hogy meglátogatja a weboldalt és elolvassa a jelen Felhasználási Feltételeket.

1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

A jelen Felhasználási Feltételek a pulze.hu weboldalt ("Weboldal") látogató felhasználók részére készült, a Weboldal megfelelő és jogszerű használatának elősegítése érdekében. Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási Feltételeket, a Sütikről szóló tájékoztatót és az Adatvédelmi Tájékoztatót. Az Imperial ezúton szeretné tájékoztatni Önt arról, hogy a Weboldalra látogatóként történő belépés (azt követően, hogy a felhasználó megfelelően nyilatkozott a Weboldal megtekintéséhez és böngészéséhez szükséges életkoráról), a Weboldal böngészése, a Weboldalon történő regisztráció, a termékinformációt tartalmazó e-mailek küldésére történő feliratkozás egyúttal a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt feltételek teljeskörű, korlátozás nélküli tudomásul vételét és elfogadását jelenti.

A Weboldal üzemeltetője a Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.; cégjegyzékszám: 01-09-886590) ("Imperial”), amely az Imperial Brands PLC vállalatcsoportjának tagja.

A Weboldal sütiket (cookie) és a sütikhez hasonló technológiákat használ a Weboldalra látogató felhasználók egyes adatainak rögzítésére. A sütikkel kapcsolatos további információkért (beleértve azok engedélyezésére vagy letiltására vonatkozó információkat), kérjük olvassa el a Sütikről szóló tájékoztatót, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Weboldalon történő mindennemű adatkezelés kapcsán (ideértve a termékinformációt tartalmazó e-mailek küldésére való feliratkozás esetét is) az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.

2. FELHASZNÁLÁS ÉS A WEBOLDAL CÉLJA

A Weboldalra való belépés és a tartalmak elérése szigorúan tilos kiskorúak számára. Kérjük, csak akkor látogasson el és lépjen be a Weboldalra, ha elmúlt 18 éves és ezt a belépéskor adott nyilatkozatával megerősítette. Ön felhasználóként vállalja, hogy a Weboldalra való belépés során az életkoráról valós információt szolgáltat.

A Weboldal célja a Imperial termékeket használó, Magyarországon élő, 18 éven felüli felhasználók tájékoztatása a termékek megfelelő és biztonságos használatáról, beleértve:

• a PULZE eszközre és kiegészítőire vonatkozó alapvető technológiai információkat,

• a PULZE eszköz biztonságos használatáról, beleértve annak működésével, technikai tudnivalókkal, hibaelhárítással, panaszkezeléssel, valamint jótállási feltételekkel kapcsolatos információkat;

• a PULZE eszköz értékesítési pontjaira vonatkozó információkat.

A fentiekkel összhangban, a Weboldalon megjelenített információkat vagy bármilyen más tartalmat az Imperial kizárólag a termék iránt érdeklődők és a termékek meglévő fogyasztóinak tájékoztatása céljából teszi elérhetővé.

Az Imperial mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon mindenkor található tájékoztató jellegű információ és bármely egyéb tartalom naprakész, pontos és teljeskörű legyen, illetve megfeleljen a tudomány jelenlegi állásának, azonban ezek nem teljesülése esetén az Imperial-t semmilyen felelősség nem terheli. Továbbá, a Weboldalon hivatkozott bármely egyéb weboldal - beleértve a beágyazott linkeket és bármely egyéb utalást - tartalmáért az Imperial nem tartozik felelősséggel, így amennyiben ezek használatával egyéb weboldalt látogatna meg, minden esetben javasoljuk, hogy látogatását megelőzően tudakozódjon az adott weboldal tartalma, illetve felhasználási- és egyéb feltételei felől.

Az Imperial fenntartja a jogot a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú, előzetes bejelentés nélküli módosítására és frissítésére a Weboldalt látogató felhasználóinak pontos, naprakész és teljeskörű tájékoztatása érdekében, azonban ezekért a fentieknek megfelelően nem vállal felelősséget. Ön, mint a Weboldal felhasználója elfogadja, hogy a Weboldalon, illetve az azon hivatkozott weboldalakon található tartalmak megtekintése a saját felelősségére és kockázatára történik. Sem az Imperial, sem pedig bármely egyéb olyan harmadik személy, aki részt vett a Weboldal annak tartalma, illetve bármely a Weboldalon hivatkozott tartalom vagy weboldal létrehozásában, készítésében vagy szolgáltatásában nem felelős a Weboldalon, illetve azon hivatkozott bármely egyéb weboldalon található tartalomhoz való hozzáféréséből, használatából vagy a használat lehetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett, illetve egyéb más vagyoni és nem vagyoni károkért, illetve a tartalom hibáiért és hiányosságaiért.

3. REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON, FELIRATKOZÁS TERMÉKINFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ E-MAILEK KÜLDÉSÉRE

A Weboldalra történő belépést követően, illetve az eszköz megvásárlása során az egyes kijelölt értékesítési pontokon személyesen (a jelenlévő személyzet segítségével), Önnek lehetősége van egyéni felhasználói fiókot regisztrálni vagy az értékesítés során egyéni felhasználói fiókjának létrehozását kezdeményezni. Amennyiben Ön a regisztrációját az eszköz vásárlása során kezdeményezi, a megkezdett regisztráció tényéről az Imperial az Ön által megadott email címre egy üzenetet küld, amely segítségével Ön befejezheti a regisztráció folyamatát és létrehozhatja felhasználói fiókját. A regisztráció során Önnek naprakész és valós személyes adatokat kell megadnia, amely személyes adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezeljük. Lehetősége van továbbá a regisztráció alkalmával feliratkoznia termékinformációt tartalmazó e-mailek küldésére, amennyiben a Weboldalon elérhető tartalmakon kívül időszakosan további, specifikus információt és tájékoztatást szeretne kapni meglévő PULZE eszközéről és annak kiegészítőiről, vagy további termékinformációkat, illetve oktatási tartalmakat és értesítéseket szeretne kapni a dohányzásról való leszokáshoz vagy az egészséges életmóddal kapcsolatosan. Ön vállalja, hogy a regisztráció során valós és pontos adatokat szolgáltat a Weboldal üzemeltetője számára. Ön a regisztrációval egyúttal megerősíti, hogy már rendelkezik saját PULZE eszközzel és annak egyedi azonosító számát a regisztráció során megadja. A termékinformációt tartalmazó e-mailek célja az Imperial termékeket használó, további információt igénylő felhasználók hozzájuthassanak termékükre vonatkozó információkhoz, valamint minden olyan tájékoztatáshoz és ajánláshoz, amely hozzájárul a PULZE eszköz és kiegészítőinek rendeltetésszerű és biztonságos használatához.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a Weboldalra történő belépést követően, illetve a termékinformációt tartalmazó e-mailek folytán elérhető tartalmak olyan harmadik személyek, - különösen kiskorúak - számára történő hozzáférhetővé tétele, akik nem jogosultak a Weboldalra történő belépésre, a Weboldal tartalmának böngészésére, illetve a termékinformációt tartalmazó e-mailekre történő feliratkozásra, szigorúan tilos. A regisztrációval, a Weboldal használatával és a termékinformációt tartalmazó e-mailek szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nem szeretne több termékinformációt tartalmazó e-mailben részesülni, úgy Ön ezt a szándékát a termékinformációt tartalmazó e-mailekben megjelölt módon teheti meg. Amennyiben Ön leiratkozik a termékinformációt tartalmazó e-mailekről, a továbbiakban nem részesül a PULZE eszközről és annak kiegészítőiről szóló, illetve a fent megjelölt további értesítésekről, információkról.

4. JOGSZERŰ HASZNÁLAT

A Weboldal látogatása, azon való böngészés és annak használata csak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározottak szerint, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban lehetséges.

Ennek megfelelően a Weboldalt vagy annak tartalmát tilos (többek között) az alábbiakban meghatározott módokon és célokra felhasználni, illetve a felhasználás során az alábbi magatartásokat tanúsítani:

• a vonatkozó jogszabályok megsértése;

• más személyiségi jogának vagy szellemi tulajdonának megsértése;

• a Weboldalra történő belépés, illetve a regisztráció során valótlan adatok megadása;

• a Weboldal, illetve a termékinformációt tartalmazó e-mailek bármelyikének tartalmát jogosulatlan vagy illetéktelen személy számára hozzáférhetővé tétele;

• a Weboldal vagy a termékinformációt tartalmazó e-mailek tartalmának bármilyen módon történő módosítása, felhasználása, jogosulatlan megosztása;

• harmadik személyek korlátozása vagy megakadályozása a Weboldal használatában, beleértve a Weboldalon történő valós idejű tevékenységek végzésére való képességüket is;

• a Weboldal olyan használata, amely azt vagy annak valamely elemét, tartalmát elérhetetlenné teszi, túlterheli, károsítja vagy gyengíti, illetve annak működését zavarja;

• a Weboldalhoz való bármilyen hozzáférés robot vagy egyéb automatikus eszköz, folyamat vagy módszer felhasználásával, beleértve a Weboldalon található anyagok megfigyelését vagy lemásolását is;

• a Weboldalon található tartalom másolása, illetve annak az Imperial külön írásbeli engedélye nélküli felhasználása;

• a Weboldal vírusokkal, trójai falovakkal, férgekkel, logikai bombákkal vagy egyéb rosszindulatú, technológiai szempontból kártékony eszközökkel való megfertőzése;

• a Weboldal, illetve a Weboldalt tároló, vagy ahhoz csatlakozó bármely szerver, adatbázis vagy egyéb eszköz károsítása, illetve a Weboldalhoz való engedély nélküli hozzáférés;

• bármely egyéb módon károsítani, akadályozni, vagy veszélyeztetni a Weboldal működését.

A fenti magatartások bármelyikének esetén az Imperial haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, beleértve a bűnüldöző szervek esetleges megkeresését is. Az Imperial fenntartja a jogot a Weboldalhoz vagy a termékinformációt tartalmazó e-mailekben foglalt tartalmakhoz való hozzáférés korlátozására abban az esetben, ha Ön megvalósítja a fenti esetek bármelyikét, vagy az Ön magatartása a jogszabályokba vagy a jelen Felhasználási Feltételekbe ütközik, illetve bármilyen más módon rosszhiszemű.

5. SZELLEMI TULAJDONJOG

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon, valamint a termékinformációt tartalmazó e-mailekben található minden tartalom, megjelölés, logó, terméknév, illetve valamennyi egyéb, a Weboldalon található márkanév és védjegy és azok bármely részlete az Imperial (vagy az Imperial cégcsoportjának) tulajdonát képezi, illetve bármely ezekkel kapcsolatos jog az Imperialt illeti meg, beleértve a szerzői jogokat is, amely szintén jogvédelem alatt állnak ("Imperial Szellemi Tulajdonjogok"). Az Imperial Szellemi Tulajdonjogok, illetve a Weboldal vagy a termékinformációt tartalmazó e-mailek bármely részének tárolása, felhasználása, másolása vagy többszörözése szigorúan tilos, az kizárólag az Imperial külön, előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.

6. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS ELÉRHETŐSÉG

A jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
Amennyiben a Weboldallal vagy a termékinformációt tartalmazó e-mailekkel kapcsolatban Önnek bármilyen kérdése van, vagy ha úgy gondolja, hogy a Weboldal vagy bármely, a termékinformációt tartalmazó e-mail tartalma sérti az Ön vagy mások szerzői jogait, vagy olyan tartalmat jelenít meg, amely álláspontja szerint törvénybe ütközik, sértő, vagy sérti az Ön vagy mások jogait, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az info@hu.imptob.com e-mail címen vagy a Weboldalon megadott egyéb elérhetőségeink egyikén.

Utolsó frissítés időpontja: 2022. október 3.