FONTOS INFORMÁCIÓ: PULZE Care Ügyfélszolgálatunk visszaáll az eredeti nyitvatartási rendre. H-V: 08:00-20:00.
Pulze logo

Teendők panasz esetén

Panaszkezelési tájékoztató

Az Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.; cégjegyzékszám: 01-09-886590; adószám: 10733952-2-44; „Társaság”) a felmerülő panasz bejelentésével és kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja:

1. Panasz

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.

2. Panasz bejelentése

A Társasághoz a panasz az alábbiak szerint nyújtható be:
• postai levélként írásban a 1138 Budapest, Váci út 141. címen,
• szóban a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a 06 (80) 088 593 telefonszámon,
• elektronikus levélként az info@pulze.hu e-mail címen.

A Társaság a honlapján (www.pulze.hu) keresztül közvetlenül nem biztosít lehetőséget a panasz benyújtására.

3. Panasz kivizsgálása

A Társaság a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal kivizsgálja és orvosolja. A szóbeli panasz kivizsgálására a telefonos ügyfélszolgálat működési helyén kerül sor.

Ha a panasz orvoslására nem kerül azonnal sor, akkor a Társaság jegyzőkönyvet vesz fel a panaszra vonatkozóan. Ezen panaszok kivizsgálására a Társaság székhelyén kerül sor.

A Társaság a panaszát haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja.

4. Panasz megválaszolása

A Társaság elektronikus úton vagy ha az e-mail címe nem áll a Társaság rendelkezésére, akkor postai úton közli Önnel a panasz megtételét követő legfeljebb 30 napon belül a panasz kivizsgálásának eredményét és (legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg) megküldi az Ön részére a panaszra vonatkozóan felvett jegyzőkönyvet.

Ha az Ön panasza elutasításra kerül, akkor a Társaság az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt, illetve arról, hogy mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Ha az e-mail címét és postai címét sem adja meg, akkor a panasz kivizsgálásnak eredménye nem közölhető Önnel, így ebben az esetben a panasz kivizsgálására ugyan sor kerül, annak eredményét azonban a Társaság nem közli.

5. Panaszkezelésre vonatkozó információk

A Társaság által folytatott panaszkezelésre a Társaság panaszkezelési szabályzata alapján kerül sor, a panaszkezelésre speciális jogszabályi rendelkezések nem irányadók.

A fogyasztók a panaszkezeléssel kapcsolatban jogosultak a lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testületekhez fordulni. A békéltető testületek székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét a www.bekeltetes.hu weboldalon éri el.

A Társaság panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: www.pulze.hu.

Hatályos 2022. október 3. napjától