Pulze logo

  a PULZE honlaphoz

  Adatkezelési Tájékoztató

  Az Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.; cégjegyzékszám: 01-09-886590; adószám: 10733952-2-44; „Társaság”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete („Rendelet”) 13. cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésről:

  1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

  A személyes adatok adatkezelője az Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.; cégjegyzékszám: 01-09-886590; adószám: 10733952-2-44).
  A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

  2. Az adatkezelés célja és jogalapja

  A Társaság a személyes adatait az alábbi célokból és az alábbi jogalapokon kezeli:

  Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Jogos érdek Adatszolgáltatási kötelezettség Kezelt személyes adatok köre
  Az érintett kérdéseinek megválaszolása, termékekre vonatkozó információ nyújtásaRendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontA Társaság jogos érdeke, hogy részletes információt nyújtson a termékei (potenciális) vásárlói részére a termékekre vonatkozóan valamennyi elérthető platformon.Adatszolgáltatási kötelezettség sem jogszabály, sem szerződés alapján nem áll fennTelefonos ügyfélszolgálaton feltett kérdés esetén az érintett telefonszáma, beszélgetés során elhangzó személyes adatok; Live Chat alkalmazás használata esetén a Live Chat alkalmazásban megadott személyes adatok
  Jogszabály alapján fennálló szavatossági igény érvényesítéseRendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont-Adatszolgáltatási kötelezettség jogszabály alapján
  Ha a személyes adatokat nem adja meg, akkor a szavatossági igényét nem rögzíti a Társaság és a szavatossági igénye nem került teljesítésre
  Szavatossági igény érvényesítésére vonatkozó dokumentációban szereplő személyes adatok
  Társaság által biztosított jótállás érvényesítéseRendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont-Adatszolgáltatási kötelezettség szerződés alapján. Ha a személyes adatokat nem adja meg, akkor a jótállási igényét nem rögzíti a Társaság és az igénye teljesítésére nem kerül sorJótállási igény érvényesítésére vonatkozó dokumentációban szereplő személyes adatok
  PanaszkezelésRendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont-Adatszolgáltatási kötelezettség jogszabály alapján; Ha a személyes adatokat nem adja meg, akkor a panaszát nem rögzíti a Társaság és annak kezelésére nincs módFogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése szerinti személyes adatok
  Telefonos ügyfélszolgálaton folytatott beszélgetés rögzítéseRendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja - hozzájárulás--Érintett telefonszáma, beszélgetés során elhangzó személyes adatok
  Regisztráció elvégzése, felhasználói fiók létrehozása, valamint a felhasználói fiókba való bejelentkezés lehetőségének biztosítása és az elfelejtett jelszó helyett új jelszó megküldéseRendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont-Adatszolgáltatási kötelezettség sem jogszabály, sem szerződés alapján nem áll fennNév, születési dátum, nem, e-mail cím, telefonszám, jelszó
  Termékekkel kapcsolatos információk e-mailben, valamint telefonon történő küldéseRendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont-Adatszolgáltatási kötelezettség sem jogszabály, sem szerződés alapján nem áll fennNév, e-mail cím, telefonszám

  3. Személyes adatok címzettjei

  A megadott személyes adatainak címzettjei a következő személyek:

  Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
  Érintett kérdéseinek megválaszolása, termékekre vonatkozó információ nyújtásaTelefonos ügyfélszolgálat esetén: TELEPERFORMANCE SINGLE MEMBER S.A. (székhely: 17675 Kallithea, 330, Thisseos Avenue, Görögország, nyilvántartási szám: 121861601000); Fontem Ventures B.V. (székhely: Radarweg 60, 1043 NT, Amszterdam, Hollandia, cégjegyzékszám: 56714955); Live Chat esetén: Fontem Ventures B.V. (székhely: Radarweg 60, 1043 NT, Amszterdam, Hollandia, cégjegyzékszám: 56714955)
  Jogszabály alapján fennálló szavatossági igény érvényesítése; Társaság által biztosított jótállás érvényesítése; Panaszkezelés; Telefonos ügyfélszolgálaton folytatott beszélgetés rögzítéseFontem Ventures B.V. (székhely: Radarweg 60, 1043 NT, Amszterdam, Hollandia, cégjegyzékszám: 56714955); TELEPERFORMANCE SINGLE MEMBER S.A. (székhely: 17675 Kallithea, 330, Thisseos Avenue, Görögország, nyilvántartási szám: 121861601000)
  Regisztráció elvégzése, felhasználói fiók létrehozása, valamint a felhasználói fiókba való bejelentkezés lehetőségének biztosítása és az elfelejtett jelszó helyett új jelszó megküldéseCommerceTools GmbH (székhely: 80797 München, Adams-Lehmann-Str. 44., Németország, nyilvántartási szám: HRB 161496); Microsoft Inc. (székhely: One Microsoft way, REDMOND. WA., Amerikai Egyesült Államok)¹
  Termékekkel kapcsolatos információk e-mailben, valamint telefonon történő küldéseOptimove UK Limited (székhely: EC2A 3HZ London, 91-93 Great Eastern Street, Egyesült Királyság, nyilvántartási szám: 10443820); CommerceTools GmbH (székhely: 80797 München, Adams-Lehmann-Str. 44., Németország, nyilvántartási szám: HRB 161496); Microsoft Inc. (székhely: One Microsoft way, REDMOND. WA., Amerikai Egyesült Államok); Bazaarvoice Inc (székhely: 10901 South Stonelake Blvd Austin, TX 78759, Amerikai Egyesült Államok, nyilvántartási szám: 0001330421); Salesforce UK Limited (székhely: EC2N 4AY London, Floor 26 Salesforce Tower, 110; Bishopsgate, Egyesült Királyság, nyilvántartási szám: 05094083); Fontem Ventures B.V. (székhely: Radarweg 60, 1043 NT, Amszterdam, Hollandia, cégjegyzékszám: 56714955); TELEPERFORMANCE SINGLE MEMBER S.A. (székhely: 17675 Kallithea, 330, Thisseos Avenue, Görögország, nyilvántartási szám: 121861601000)

  A személyes adatait a Társaság további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

  4. Az adatkezelés időtartama

  A Társaság az Ön által megadott személyes adatokat az alábbi ideig kezeli:

  Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
  Érintett kérdéseinek megválaszolása, termékekre vonatkozó információ nyújtásaAz ügyfélszolgálati beszélgetéstől számított 6 hónap
  A Live Chat tárgyát képező ügy lezárásától számított 120 nap elteltével archiválja, panaszkezelés esetén a panasz kezeléséről számított 5 év
  Jogszabály alapján fennálló szavatossági igény érvényesítéseA dokumentációban szereplő személyes adatok tekintetében a szavatossági igény érvényesítésétől számított 5. év vége, illetve számviteli bizonylat kiállítása esetén a számviteli bizonylaton szereplő személyes adatok tekintetében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év vége
  Társaság által biztosított jótállás érvényesítéseA dokumentációban szereplő személyes adatok tekintetében a jótállási igény érvényesítésétől számított 5. év vége, illetve számviteli bizonylat kiállítása esetén a számviteli bizonylaton szereplő személyes adatok tekintetében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év vége
  PanaszkezelésA panaszkezelésre vonatkozó jegyzőkönyvben és válaszban szereplő személyes adatok tekintetében a panaszkezeléstől számított 5 év
  Telefonos ügyfélszolgálaton folytatott beszélgetés rögzítéseA beszélgetés rögzítésétől számított 6 hónap
  Regisztráció elvégzése, felhasználói fiók létrehozása, valamint a felhasználói fiókba való bejelentkezés lehetőségének biztosítása és az elfelejtett jelszó helyett új jelszó megküldéseRegisztrációs fiók törlése, illetve a termék vásárlásától vagy a fiókba történtő utolsó belépéstől számított 27 hónap
  Termékekkel kapcsolatos információk e-mailben, valamint telefonon történő küldéseTermékinformáció kérése megszüntetésének jelzése

  5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  A személyes adatai kezelésével kapcsolatos alábbi jogai gyakorlása érdekében forduljon a Társasághoz az info@hu.imptob.com e-mail címen.

  A Társaság az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

  A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

  A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

  5.1 Hozzájárulás visszavonása

  A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni.
  Amennyiben Ön a hangfelvétel tekintetében a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor a Társaság a rögzített hangfelvételt törli; illetve amennyiben Ön a termékkel kapcsolatos információk megküldéséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor a nevét, e-mail címét és/vagy telefonszámát törli.

  5.2 Hozzáféréshez való jog

  Kérhet visszajelzést a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatait.
  Ha a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy
  (i) a Társaság milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
  (ii) a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
  (iii) milyen forrásból származnak a személyes adatai,
  (iv) a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

  A Társaság a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul

  A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

  Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Társaság meg kell, hogy győződni az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

  5.3 Helyesbítéshez való jog

  Kérheti a Társaságtól, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.
  Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Ön az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

  A helyesbítéshez való joga a hangfelvétel tartalmának módosítására nem terjed ki.

  5.4 Törléshez való jog

  A Társaság, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait. A Társaság azonban a személyes adatait nem törli, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  A Társaság, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

  5.5 Tiltakozáshoz való jog

  Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezeli.

  Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  5.6 Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza, ha
  (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
  (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását vagy
  (iii) a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

  6. Jogsértés kezelése

  6.1 Ha úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatban a Társasággal az info@hu.imptob.com e-mail címen.

  6.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).

  6.3 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

  ¹A személyes adatokat a Microsoft Inc. nem továbbítja az Európai Gazdasági Térség területén kívülre.

  Hatályos 2022. október 3. napjától