FONTOS INFORMÁCIÓ: PULZE Care Ügyfélszolgálatunk visszaáll az eredeti nyitvatartási rendre. H-V: 08:00-20:00.
Pulze logo

Felhasználási Feltételek - Facebook oldal és csoport

Az Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.; cégjegyzékszám: 01-09-886590; adószám: 10733952-2-44; „Társaság”) az alábbi felhasználási feltételeket alkalmazza a Társaság által működtetett Facebook-oldal és Facebook-csoport tekintetében:
A Társaság Facebook-oldalának valamennyi látogatója és a Facebook-csoportjának valamennyi tagja köteles a jelen felhasználási feltételekben foglaltakat betartani. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket előzetes értesítés nélkül módosítsa.

1. Facebook-oldal látogatása, Facebook-csoportba történő felvétel iránti kérelem

FIGYELEM: A PULZE készülék iD dohánytöltettel használható, amely dohánytermék károsítja az egészséget és függőséghez vezet.
A Facebook-oldalon és a Facebook-csoportban elhelyezett tartalmakat kizárólag nagykorú, dohányhevítéses vagy nikotin tartalmú terméket használó, magyarországi lakhelyű, profilképpel rendelkező Facebook felhasználó személyek részére kívánja elérhetővé tenni a Társaság. A Facebook-oldalt és a Facebook-csoportot így kizárólag a fenti feltételeknek megfelelő személyek jogosultak látogatni, illetve használni. Amennyiben Ön nem felel meg ezeknek a feltételeknek, akkor a Társaság Facebook-oldalának és Facebook-csoportjának látogatásától, használatától tekintsen el.
A Társaság a Facebook-csoportba történő felvételéről és a Facebook-csoportból törléséről saját belátása szerint jogosult dönteni.
A Facebook-csoportban kizárólag információkat és tapasztalatokat osztunk meg egymással a PULZE dohányhevítő készülékekkel kapcsolatban.

2. A Facebook-oldal és Facebook-csoport látogatásának feltételei

A Társaság Facebook-oldalának látogatása során és a Facebook-csoportja használata során Ön köteles az alábbiakat betartani:

  • kizárólag jogszerű tevékenységet jogosult a Facebook-oldalon és Facebook-csoportban folytatni,

  • a Facebook-oldal látogatása és a Facebook-csoport használata során nem jogosult a többi felhasználót zavarni, velük bántóan viselkedni,

  • más felhasználót a Facebook-oldal látogatásában és a Facebook-csoport használatában nem jogosult akadályozni,

  • reklámanyagok elhelyezése és a nem témába vágó tartalmak megosztása nem megengedett,

  • a PULZE dohányhevítő készülékek, iD hevítéses dohánytöltetek és egyéb termékek árusítása nem megengedett.

3.Facebook-oldalon és Facebook-csoportban elérhető információk és azok felhasználása

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a Facebook-oldalon és a Facebook-csoportban pontos és releváns információt hozzon nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozott információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Amennyiben a Társaság legnagyobb igyekezete ellenére is pontatlan vagy irreleváns információ jelenik meg, akkor a Társaság haladéktalanul intézkedik az információ pontosítása tekintetében.
A Társaság által létrehozott, szellemi tulajdonjog tárgyát képező alkotás a Társaság kizárólagos tulajdona. Így Ön nem jogosult a Facebook-oldalon és Facebook-csoportban elérhető bejegyzéseket, cikkeket, felvételeket, védjegyeket stb. lemásolni, sokszorosítani, egyéb módon más személy részére elérhetővé tenni, kivéve, ha ehhez a Társaság előzetesen írásban hozzájárulását adta.

4. Felelősségkizárás

A Társaság nem felelős a jelen felhasználási feltételek szerinti nagykorúsági korhatár megszegéséért tekintettel arra, hogy a Facebook-oldala és Facebook-csoportja látogatóinak, illetve tagjainak korát nem tudja ellenőrizni.
A Társaság kizárja a felelősségét a Facebook-oldalon és a Facebook-csoportban megjelenő pontatlan és/vagy irreleváns információk bármely módon történő felhasználásából eredő károkért.
A Társaságot nem terheli semmilyen felelősség olyan esetekben, ha az általa létrehozott szellemi alkotás eltérő körülmények között, illetve célra kerül felhasználásra, mint amire a Társaság a szellemi alkotást a Facebook-oldalon és/vagy a Facebook-csoportban szánta.
Amennyiben Ön más Facebook-oldalra vagy weboldalra átirányításra kerül, akkor annak a Facebook-oldalnak, illetve weboldalnak a működtetője felel a jogszabályok betartásáért, ahová átirányításra került. A Társaság e tekintetében felmerülő felelősségét kizárja.
A Társaság semmilyen felelősséget nem vállal a Facebook-oldal látogatóinak és a Facebook-csoport tagjainak bejegyzéseiért, képeikért, esetleges ügyleteiért.
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött posztokat jóváhagyja, és a nem megengedett tartalmakat eltávolítsa. A felhasználási feltételekkel ellentétes tartalmak közzétételét a Társaság visszautasíthatja vagy korlátozhatja. Azokat a látogatókat, csoporttagokat, akik a felhasználási feltételeket megszegik, a Társaság némíthatja vagy véglegesen ki is tilthatja.

Hatályos: 2022.10.03.napjától