Pulze logo

    Jak używać

    Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami począwszy od włączenia Pulze do zablokowania urządzenia po zakończeniu użytkowania.