Pulze logo

    Tryb łagodny i tryb intensywny

    Zobacz, jak przełączać się między poziomami łagodnego i intensywnego podgrzewania.