Zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let
Pulze logo
Jak fungují současné tabákové plantáže
Jak fungují současné tabákové plantáže

Jak fungují současné tabákové plantáže?

Tabák je rostlina s dlouhou historií a širokým využitím. Na současných plantážích se tento vytrvalý, bezmála dvoumetrový keř pěstuje pro různé účely, jako je výroba užitných produktů, kosmetiky, zpracování v chemickém průmyslu či jako materiál na topení. Proces pěstování zmíněné rostliny je složitý a zahrnuje několik kroků, na nichž závisí dosažení vysoké kvality sklízených listů.

Původ a rozšíření rostliny

Nicotiana rustica je plodina původem z Ameriky, avšak postupně se rozšířila do celého světa. Dnes se pěstuje na mnoha farmách a plantážích v tropickém a subtropickém pásu. Největším světovým producentem tabáku je Čína, následovaná Indií a Brazílií. Každý z tamních farmářů používá vlastní osvědčené metody a techniky, které zajišťují optimální růst a kvalitu rostlin.

Jak to probíhá?

Pěstování zemědělských plodin na současných plantážích vyžaduje pečlivou přípravu a sledování různých faktorů. Celý proces od zasetí po sklizeň trvá většinou tři až čtyři měsíce. Mezi věci, které by majitel plantáže neměl podceňovat, patří:

 1. Výběr vhodného místa - Prvním krokem při zakládání jakékoli plantáže je vybrat prostor, kde se plodině, již chceme pěstovat, bude dobře dařit. Tabák preferuje slunné a teplé prostředí s dostatečnou vlhkostí. Půda by měla být dobře odvodněná a bohatá na živiny.

 2. Příprava půdy - Před samotným výsevem se půda musí připravit. To zahrnuje odstranění plevele a nakypření půdy pro lepší růst kořenů. Některé plantáže mohou také vyžadovat přidání hnojiv nebo změnu pH půdy, aby se zajistily optimální podmínky.

 3. Výsev a šlechtění plodin - Setí vybraných rostlin se provádí do speciálních semínkových lůžek. Semena se zakryjí tenkou vrstvou půdy a udržují ve vlhkém prostředí. Během této fáze musí pěstitel extrémně dbát na správnou teplotu a dostatečnou zálivku.

 4. Péče o sazenice - Když semena vyklíčí, vznikají malé sazenice. Tyto výhonky vyžadují pečlivou péči, včetně dodatečného osvětlení a udržování optimální teploty. Rostliny se postupně otužují a připravují na přesazení na hlavní plantáž.

 5. Výsadba na plantáži - Po roztřídění sazenic se malé rostlinky přemístí do otevřeného venkovního prostoru. Požadovaná vzdálenost mezi nimi podléhá nařízení. Během výsadby je důležité s kořeny rostlin zacházet opatrně, aby se nepotrhaly.

 6. Zalévání a hnojení - Tabák vyžaduje pravidelné zalévání, zejména během suchých období. Je také nutné dodávat rostlinám dostatek živin pomocí hnojiv.

 7. Ochrana před škůdci a chorobami - Listy se často stávají obětí různých škůdců a chorob, a proto farmáři musí provádět preventivní opatření. Základ představuje pravidelná kontrola rostlin, a pokud je to nutné, přistoupí jejich majitel k použití insekticidů nebo fungicidů.

Zaměření na kvalitu

Během celého procesu pěstování, sklizně a zpracování se provádí pravidelná kontrola kvality keřů, a hlavně jejich listů. To zahrnuje fyzikální, chemické a senzorické testy, které zajišťují dodržování předepsaných standardů.

Ruční sklizeň

Když rostliny dosáhnou své plné velikosti, přichází čas na sklizeň. Ta je poměrně dlouhá a komplikovaná, protože jednotlivé listy se sbírají ručně v momentě, kdy postupně dozrávají. Zemědělci vybírají pouze ty nejlepší z nich. Poznají je podle toho, že mají optimální velikost, barvu a strukturu. Od toho se pak odvíjí i jejich cena, kvalita, aroma či jiné vlastnosti. Po sběru listy v případě velkých plantáží putují nejčastěji do specializovaných sušáren. Méně často se nechávají vysychat přirozeným způsobem na slunci.

Fermentace a zpracování

Po sušení následuje fáze fermentace, která přispívá k rozvoji charakteristického aromatu. Během fermentace zůstávají listy uskladněny v speciálních nádobách, kde dochází k chemickým a biologickým změnám. Posléze se již tvarují a balí do podoby konečných produktů. Těmi mohou být:

 • doutníky

 • materiál do dýmek

 • extrakty

 • polotovary pro další průmyslové využití

Autor: Pavel Tuček