Pulze logo

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

1. Όροι και Προϋποθέσεις

Ο παρών ιστότοπος τελεί υπό την διαχείριση της εταιρείας Imperial Brands Hellas A.E., η οποία εδρεύει στην οδό Κλεισθένους 300, 15344 στον Γέρακα Αττικής, με αρ. ΓΕΜΗ 000363501000 και ΑΦΜ 094135871. Ο παρών ιστότοπος παρέχεται για χρήση μόνο από άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω. Εάν είστε κάτω των 18 ετών ή εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, πρέπει να αποχωρήσετε αμέσως από τον παρόντα ιστότοπο. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμπληρώνουν τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους ιστότοπους της Imperial Brands Hellas A.E..

2. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο, επικοινωνήστε με το pulzecare@pulze.gr

3. Ιδιοκτησία υλικού και όροι άδειας χρήσης

Ο παρών ιστότοπος και το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτόν προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων και από άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικές νομοθεσίες ανά τον κόσμο και ανήκουν ή η άδεια χρήσης τους έχει παραχωρηθεί στη Imperial Brands Hellas A.E. και/ή σε τρίτα μέρη. Επιτρέπεται να προβάλλετε το υλικό του παρόντος ιστότοπου σε οθόνη υπολογιστή ή φορητής συσκευής και να λαμβάνετε και να εκτυπώνετε αντίγραφα για προσωπική σας χρήση, υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείτε ή δεν αφαιρείτε μέρος του περιεχομένου ή οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου χωρίς τη ρητή άδειά μας προς τούτο και ότι δεν τροποποιείτε ή ότι δεν διαγράφετε οποιαδήποτε ειδοποίηση σχετικά με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, την ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων ή άλλο δικαίωμα κυριότητας. Επισκεπτόμενοι τον παρόντα ιστότοπο, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του για:

Οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέου νόμου

Εμπορική εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας

Οποιονδήποτε σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να δίνει λανθασμένη ή παραπλανητική εντύπωση για εμάς, το προσωπικό μας ή τις υπηρεσίες μας

Οποιονδήποτε σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να δίνει λανθασμένη ή παραπλανητική εντύπωση για εμάς, το προσωπικό μας ή τις υπηρεσίες μας

Χρήση, αναφόρτωση ή μετάδοση υλικού που είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή με άλλον τρόπο παράνομο ή το οποίο μπορεί να προσβάλει ή να προκαλέσει ταλαιπωρία ή το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή να παραβιάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου

Οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό, αρχείο ή μηχανισμό που μπορεί να παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία του παρόντος ιστότοπου ή των συστημάτων μας

Να κάνετε οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει ή να διακόψει τη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου ή της υπηρεσίας μας

Να ενθαρρύνετε ή να επιτρέπετε τη διάπραξη οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων από άλλους.

4. Καταλληλότητα υλικού

Δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διασφάλιση ότι το υλικό που σας παρέχεται ή καθίσταται διαθέσιμο στον παρόντα ιστότοπο ή μέσω αυτού είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις σας ή ότι είναι ασφαλές, απαλλαγμένο από σφάλματα ή ιούς και ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε σχέση με το εν λόγω υλικό.

5. Διαθεσιμότητα ιστότοπου

Ο παρών ιστότοπος διατίθεται δωρεάν και δεν εγγυόμαστε την αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από σφάλματα λειτουργία του. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε τον ιστότοπο συνολικά ή οποιοδήποτε μέρους του ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του, ανά πάσα στιγμή, χωρίς την παροχή ειδοποίησης και χωρίς να αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη. Η Imperial Brands Hellas A.E. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

6. Ασφάλεια

Οι μεταδόσεις μέσω διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως εμπιστευτικές ή ασφαλείς και συνεπώς υπάρχει κίνδυνος οποιαδήποτε από τα μηνύματα ή τις πληροφορίες που μας στέλνετε μέσω του παρόντος ιστότοπου να υποκλαπούν και δυνητικά να διαβαστούν από άλλους. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε σχέση με πληροφορίες που μας στέλνετε. Προβαίνετε στη μετάδοσή τους αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

7. Σύνδεσμοι από τον παρόντα ιστότοπο

Κατά διαστήματα, ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους από τον παρόντα ιστότοπο προς ιστότοπους οι οποίοι ανήκουν σε, και ελέγχονται από τρίτα μέρη και τη Imperial Brands Hellas A.E.. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση και οι ιστότοποι αυτοί δεν ελέγχονται από εμάς και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνιζόμαστε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας δεδομένων, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών, τρίτων. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους.

8. Ακρίβεια πληροφοριών

Φροντίζουμε να διασφαλίζουμε την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που διατίθενται στον ιστότοπό μας, ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού αναπτύσσονται συνεχώς και, ενίοτε, ενδέχεται οι πληροφορίες που περιλαμβάνουμε στον ιστότοπό μας να μην είναι ενημερωμένες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις εν λόγω πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Ενημερωτικά δελτία, ιστολόγια (blogs) και άλλα μέσα που προσφέρουν πληροφορίες καλύπτουν ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος και δεν αντικαθιστούν τις εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ή να χρησιμοποιούνται ως τέτοιες.

9. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Imperial Brands Hellas A.E. δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστότοπο είναι ορθό, πλήρες ή ενημερωμένο ούτε ότι ο ιστότοπος είναι απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς. Καμία από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως νομική, οικονομική ή επαγγελματική συμβουλή. Θα πρέπει να λαμβάνετε λεπτομερείς επαγγελματικές συμβουλές πριν από τη διεξαγωγή ή την παράλειψη διεξαγωγής οποιασδήποτε πράξης βάσει οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού που περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστότοπο.

10. Χρήση του παρόντος ιστότοπου εκτός Ελλάδας

Η Imperial Brands Hellas A.E. δεν εγγυάται ότι όλο ή μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστότοπο μπορεί να προβληθεί ή να ληφθεί νόμιμα εκτός Ελλάδας. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, το υλικό και αυτός ο ιστότοπος προορίζονται για χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο από την Ελλάδα. Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο εκτός Ελλάδας, θα είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση στους τοπικούς νόμους.

11. Ευθύνη για τα σφάλματά μας

Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από σύμβαση, αμέλεια ή άλλως, εάν:

Δεν υπάρχει παραβίαση νομικής υποχρέωσης επιμέλειας την οποία έχουμε απέναντί σας

Η απώλεια ή η ζημιά δεν αποτελεί ευλόγως προβλέψιμο αποτέλεσμα μιας τέτοιας παραβίασης

Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά (ή αύξηση της απώλειας ή της ζημιάς) προκύπτει από παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από πλευράς σας

Καμία από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας

12. Δικαιώματα τρίτων μερών

Καμία από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν αποσκοπεί στη χορήγηση ούτε έχει αποτέλεσμα τη χορήγηση προνομίου σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και κανένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν δικαιούται να τους επιβάλλει.

13. Παραίτηση από δικαίωμα

Η καθυστέρηση στην άσκηση ή η απόφαση μη άσκησης δικαιωμάτων δυνάμει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν αποτελεί παραίτηση από τα εν λόγω δικαιώματα και δεν επηρεάζει δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στο δίκαιο της Ελλάδας και έκαστος ημών διά του παρόντος υποβάλλεται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, ειδικότερα των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Τελευταία ενημέρωση: 28/06/2023