Pulze logo

Όροι και προϋποθέσεις επικοινωνίας δια μέσων κοινωνικής δικτύωσης

I. Εισαγωγικά
Οι επίσημες PULZE σελίδες (page), ομάδες (Group) ή προφίλ (Profile) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν με πρωτοβουλία της εταιρείας με την επωνυμία Imperial Brands Hellas A.E., η οποία εδρεύει στην οδό Κλεισθένους 300, 15344 στον Γέρακα Αττικής με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 363501000 ΑΦΜ 094135871 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αριθμός τηλεφώνου 2106615055, αριθμός fax 210 6612257 (εφεξής η «IBH» ή «εμείς») και απευθύνονται μόνον σε πελάτες/καταναλωτές/χρήστες των προϊόντων PULZE, οι οποίοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Η επίσκεψη και πλοήγηση σας σε αυτήν-ο καθώς και η επικοινωνία με την IBH μέσω των σελίδων/ομάδων/ προφίλ που αυτή διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε προσεχτικά πριν συνεχίσετε την περιήγηση σας, πριν ξεκινήσετε την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας και ιδίως πριν επικοινωνήσετε με την IBH με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που θέτει στη διάθεσή σας, το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.
Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την παρούσα Σελίδα, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω.
Επισημαίνεται, ότι οι εκάστοτε όροι χρήσης και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν και εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τους παρόντες όρους.

II. Σκοπός
Οι επίσημες PULZE σελίδες/ομάδες/προφίλ, έχουν ως σκοπό τους, να αλληλεπιδρούν με τους καταναλωτές των προϊόντων PULZE και να προσφέρουν ένα ακόμα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ αυτών και της ΙBΗ. Παράλληλα αποσκοπούν στο να προσφέρουν ενημέρωση & εξυπηρέτηση σχετικά με τα προϊόντα PULZE στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές οι οποίοι θα είναι ενήλικες καπνιστές ή ατμιστές.
Από πλευράς μας, θα επικοινωνούμε, μέσω προσωπικού μηνύματός μαζί σας, αποκλειστικά και μόνον κατόπιν δικού σας αιτήματος και θα περιορίζουμε την όποια επικοινωνία μαζί σας αποκλειστικά και μόνον στο θέμα για το οποίο εσείς πρώτα, επικοινωνήσατε μαζί μας.

III. Νομικά σημαντική σημείωση
Σημειώστε, ότι οι πληροφορίες που θα λαμβάνετε στα πλαίσια των επικοινωνιών μας δεν αποτελούν, ούτε πρέπει να εκλαμβάνονται ως υπόδειξη ή παραίνεση για αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε φυσικά ως συμβουλές για θέματα υγείας.
Αποκλειστικός σκοπός της εκάστοτε επικοινωνίας που θα προκαλείται από δική σας πρωτοβουλία είναι η εξυπηρέτηση πελατών, η απάντηση τυχόν αποριών σας, η καθοδήγησή σας για θέματα που άπτονται της ασφάλειας και των τρόπων χρήσης των προϊόντων μας, η μετά την πώληση υποστήριξή σας και η διαχείριση τυχόν παραπόνων που μπορεί να ανακύψουν.

IV. Επικοινωνία μαζί μας
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, κάνοντας χρήση της δυνατότητας να μας στείλετε προσωπικό μήνυμα κι εμείς θα ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατόν, κατά αντίστοιχο τρόπο, επίσης με προσωπικό μήνυμα προς εσάς.
Οι γλώσσες στις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι τα ελληνικά ή τα αγγλικά.
Σημειώστε, ότι οι ώρες κατά τις οποίες παρακολουθούμε τα εισερχόμενα μηνύματα είναι Δευτέρα ως Κυριακή από τις 9:00 το πρωί έως 23:00 το βράδυ.
Σημειώστε ότι η IBH διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντά σε επικοινωνίες, οι οποίες κατά την κρίση της είναι παράνομες, προσβλητικές, αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη (π.χ. είναι υβριστικές, χυδαίες, κλπ.) ή είναι άσχετες με τον σκοπό της παρούσας σελίδας/ομάδας.

V. Περιορισμοί
Καθότι τα προϊόντα PULZE είναι καπνικά, εμπίπτουν στη σχετική νομοθεσία, η οποία επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς σχετικά με το σε ποιον μπορούμε να απευθυνόμαστε και να τα προωθούμε. Απαγορεύεται ιδίως η πώληση, διαφήμιση και προώθηση καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους.
Από πλευράς μας, είμαστε προσηλωμένοι στο να τηρούμε αυτούς τους περιορισμούς απαρέγκλιτα. Ως εκ τούτου οφείλουμε να δηλώσουμε ρητά ότι, η παρούσα σελίδα/ομάδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές και όχι στο ευρύ κοινό που μπορεί να περιλαμβάνει και μη καπνιστές και σε καμία περίπτωση σε ανηλίκους.
Σε αυτή τη κατεύθυνση καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες προκειμένου να επαληθεύουμε, όπου αυτό είναι εφικτό, αν οι χρήστες που επικοινωνούν μαζί μας διαμέσου των επίσημων σελίδων/ομάδων PULZE είναι αφενός ενήλικες και αφετέρου καπνιστές ή ατμιστές. Γι’ αυτό, την πρώτη φορά που θα επικοινωνήσετε μαζί μας, θα σας ζητήσουμε να μας επιβεβαιώσετε ότι:
i. Είστε ενήλικος καπνιστής
ii. Ο λογαριασμός στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δια του οποίου επικοινωνείτε σας ανήκει
iii. Τα όσα έχετε δηλώσει δια του λογαριασμού σας, στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι αληθή, ορθά και ακριβή
Όπου διαπιστώνουμε, ότι ένας χρήστης που συνδέεται ή ακολουθεί την σελίδα/ομάδα μας, δεν είναι ενήλικος ή όπου έχουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, βάσιμες υποψίες, να πιστεύουμε κάτι τέτοιο, θα προβαίνουμε αυτομάτως στον αποκλεισμό του από την σελίδα/ομάδα μας και φυσικά δεν θα αλληλεπιδρούμε μαζί του. Αυτό ισχύει, αν έχουμε υποψίες ότι οι δηλώσεις επαλήθευσης τις οποίες σας ζητήσαμε δεν είναι αληθείς.

VI. Δημοσιεύσεις Χρηστών & (Υπερ)σύνδεσμοι
Ως γνωστόν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κάθε χρήστης μπορεί εντός ορισμένων πλαισίων, να διατυπώνει ελεύθερα τη γνώμη του και να δημοσιεύει τις απόψεις του. Οι αναρτήσεις, δημοσιεύσεις ή σχόλια των χρηστών στην παρούσα σελίδα/ομάδα δεν αποτελούν άποψη ή θέση της ΙBΗ ούτε φυσικά η ΙBΗ τις αποδέχεται ή τις εγκρίνει.
Για τις αναρτήσεις και τις δημοσιεύσεις στις οποίες προβαίνετε στα πλαίσια χρήσης του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του λογαριασμού χρήστη σας (προφίλ σας), καθώς και για το περιεχόμενο αυτό, παραμένετε εσείς οι ίδιοι, αποκλειστικά υπεύθυνοι. Ως εκ τούτου οφείλετε να συμμορφώνεστε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με τους παρόντες όρους χρήσης.
Αντίστοιχα επισημαίνουμε ότι, η ΙBΗ δεν προβαίνει σε οποιονδήποτε έλεγχο και δεν φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για αναρτήσεις ή/και δημοσιεύσεις, στις οποίες προβαίνουν χρήστες, στην παρούσα σελίδα/ομάδα.
Με τα ανωτέρω ως γνώμονα, σας προσκαλούμε, να μην θεωρείτε τυχόν αναρτήσεις ή/και δημοσιεύσεις τρίτων χρηστών, στην παρούσα σελίδα/ομάδα ως εκ προοιμίου ορθές, αληθείς ή βάσιμες και να προβαίνετε σε δικό σας έλεγχο επιμέλειάς ως προς το περιεχόμενο αυτών, προτού λάβετε την οποιαδήποτε απόφαση. Η ΙBΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία ή βλάβη που ενδεχομένως υποστείτε εφόσον λάβετε μια απόφαση ή προχωρήσετε σε μια ενέργεια (ή παράλειψη μιας ενέργειας) επειδή στηριχθήκατε ή λάβατε υπόψη σας σχόλια, απόψεις, δημοσιεύσεις κλπ. προερχόμενα από τρίτο χρήστη, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στη παρούσα σελίδα/ομάδα/προφίλ.
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τυχόν περιεχόμενο ή υπερσυνδέσμους (links) που μοιράζονται οι χρήστες στην παρούσα σελίδα/ομάδα. Η ΙBΗ, δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα ή το περιεχόμενο αυτών, ούτε φυσικά τα αποδέχεται ή τα εγκρίνει.
Από τη πλευρά της, η ΙBΗ διατηρεί κάθε δικαίωμα έναντι οποιουδήποτε χρήστη, για τυχόν ζημία ή βλάβη που προκληθεί στην ΙBΗ από ψευδή, εσφαλμένα ή αναληθή δεδομένα που δημοσιεύτηκαν από τον εν λόγω χρήστη.
Η ΙBΗ διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, να προβαίνει, κατά την απόλυτη, διακριτική της ευχέρεια στην αφαίρεση οποιασδήποτε ανάρτησης, δημοσίευσης ή σχολίου, το οποίο κατά την κρίση της, όλως ενδεικτικώς:
· Είναι παράνομο
· Είναι βίαιο, προσβλητικό, ψευδές, συκοφαντικό
· Είναι αντίθετο στα χρηστά ήθη
· Προκαλεί διέγερση μίσους
· Είναι σεξουαλικού περιεχομένου
· Προσβάλλει δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησίας της ΙBΗ ή τρίτων
· Παραβιάζει το δικαίωμα στην προσωπικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα τρίτων
· Περιέχει προγράμματα ή ιούς η/υ που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη
· Προωθεί εμπορικά προϊόντα τρίτων
Παράλληλα, η ΙBΗ μπορεί οποτεδήποτε να απαγορεύει και να αποκλείει την πρόσβαση σε χρήστες, στους λογαριασμούς, τις σελίδες, τις ομάδες και τα προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και να διενεργεί τα νόμιμα προκειμένου να αφαιρεί περιεχόμενο είτε κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας είτε αφού λάβει καταγγελία τρίτου μέσα από το σχετικό κανάλι του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης (Notice and Take Down Process).
Κατά διαστήματα, ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς ιστότοπους οι οποίοι ανήκουν σε, και ελέγχονται από τρίτα μέρη. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση και οι ιστότοποι αυτοί δεν ελέγχονται από εμάς και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζόμαστε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας δεδομένων, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών, τρίτων. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους.

VII. Διαθεσιμότητα
Η παρούσα σελίδα (page), ομάδα (Group) ή προφίλ (Profile) διατίθεται δωρεάν και δεν εγγυόμαστε την αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από σφάλματα λειτουργία της.
Η ΙBΗ έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, χωρίς κανένα περιορισμό ή ειδοποίηση να προβαίνει σε διακοπή, αναστολή ή κατάργηση της παρούσας σελίδας (page), ομάδας (Group) ή προφίλ (Profile), καθώς και όλων των λογαριασμών, των σελίδων, των ομάδων και των προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε αυτή την περίπτωση δεν θα φέρει καμία ευθύνη για περιεχόμενο, δημοσιεύσεις, αναρτήσεις ή σχόλια χρηστών που τυχόν χαθεί, διαγραφεί ή καταστεί ανενεργό.
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που η διακοπή, αναστολή ή κατάργηση των λογαριασμών, των σελίδων, των ομάδων και των προφίλ που διατηρεί η ΙBΗ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκληθεί από λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής της, από λόγους ανωτέρας βίας κλπ.
Η ΙBΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην παρούσα σελίδα (page), ομάδα (Group) ή προφίλ (Profile), την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή απώλειας του περιεχομένου της, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

VIII. Ιδιοκτησία υλικού και όροι άδειας χρήσης
Το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα σελίδας, ομάδας ή προφίλ ή που καθίσταται διαθέσιμο από την ΙBΗ μέσω του παρόντος μέσου κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων και από άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικές νομοθεσίες ανά τον κόσμο και ανήκουν ή η άδεια χρήσης τους έχει παραχωρηθεί στη Imperial Brands Hellas A.E.και/ή σε τρίτα μέρη.
Επιτρέπεται να προβάλλετε το υλικό της παρούσας σελίδας, ομάδας ή προφίλ ή το υλικό που καθίσταται διαθέσιμο από την ΙBΗ μέσω του παρόντος μέσου κοινωνικής δικτύωσης σε οθόνη υπολογιστή ή φορητής συσκευής και να λαμβάνετε και να εκτυπώνετε αντίγραφα για προσωπική σας χρήση, υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείτε ή δεν αφαιρείτε μέρος του περιεχομένου ή οποιοδήποτε μέρος αυτού χωρίς τη ρητή άδειά μας προς τούτο και ότι δεν τροποποιείτε ή ότι δεν διαγράφετε οποιαδήποτε ειδοποίηση σχετικά με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, την ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων ή άλλο δικαίωμα κυριότητας.
Με την περιήγηση σας, στην παρούσα σελίδα, ομάδα ή προφίλ μέσω του παρόντος μέσου κοινωνικής δικτύωσης συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά τους για:
· Οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέου νόμου
· Εμπορική εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας
· Οποιονδήποτε σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να δίνει λανθασμένη ή παραπλανητική εντύπωση για εμάς, το προσωπικό μας ή τις υπηρεσίες μας
· Χρήση, αναφόρτωση ή μετάδοση υλικού που είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή με άλλον τρόπο παράνομο ή το οποίο μπορεί να προσβάλει ή να προκαλέσει ταλαιπωρία ή το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή να παραβιάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου
· Να ενθαρρύνετε ή να επιτρέπετε τη διάπραξη οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων από άλλους

IX. Ασφάλεια
Οι μεταδόσεις μέσω διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως εμπιστευτικές ή ασφαλείς και συνεπώς υπάρχει κίνδυνος οποιαδήποτε από τα μηνύματα ή τις πληροφορίες που μας στέλνετε μέσω της παρούσας σελίδας (page), ομάδας (Group) ή προφίλ (Profile) να υποκλαπούν και δυνητικά να διαβαστούν από άλλους. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε σχέση με πληροφορίες που μας στέλνετε. Προβαίνετε στη μετάδοσή τους αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
Η ΙBΗ δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή βλάβες που ανακύψουν από την παραβίαση ασφαλείας που τυχόν υποστεί ο πάροχος του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο τηρεί λογαριασμό, σελίδα, ομάδα ή προφίλ.

Χ. Τροποποίηση /Ακυρότητα Όρων
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε ελεύθερα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση που δημοσιευτεί στην παρούσα σελίδα (page), ομάδα (Group) ή προφίλ (Profile) νέα έκδοση των όρων και των προϋποθέσεων, αυτή τίθεται σε ισχύ αμελλητί.
Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η IBH θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτερο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

ΧΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και έκαστος ημών διά του παρόντος υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, ειδικότερα των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.
Εάν επισκέπτεστε παρούσα σελίδα, ομάδα ή προφίλ μέσω του παρόντος μέσου κοινωνικής δικτύωσης, αφού τεθούν σε ισχύ οι νέοι Όροι και Προϋποθέσεις, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις.

Τελευταία ενημέρωση: 21.04.2023