Pulze logo

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δια μέσων κοινωνικής δικτύωσης

I. Εισαγωγικά
Η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για εμάς. Στα πλαίσια της γενικότερης δραστηριότητας μας και ειδικότερα της εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων καταναλωτών για το PULZE, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σε αφορούν, πάντα σύμφωνα με την αντίστοιχη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενικότερη συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΙΒΗ στα πλαίσια του PULZE μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.pulze.com/el-GR/aporrito
Σε περίπτωση επίσκεψης/χρήσης από πλευράς σας της παρούσας επίσημης Σελίδας PULZE ή άλλων αντίστοιχων επίσημων σελίδων (page), ομάδων (Group) ή προφίλ (Profile) μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες που σας αφορούν, τις οποίες θα χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένους σκοπούς, για τους οποίους θα σας έχουμε προηγουμένως ενημερώσει.
Ως εκ τούτου, η παρούσα ειδικότερη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων λειτουργεί συμπληρωματικά, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σας, για το πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τι κάνουμε με αυτά, πως τα φροντίζουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, τις επιλογές που έχετε, αναφορικά με την επεξεργασία τους και φυσικά για τα δικαιώματα σας.
Σημειώστε ότι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ισχύουν και οι σχετικοί όροι επεξεργασίας δεδομένων του φορέα του, καθώς αυτός λειτουργεί αυτοτελώς ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και συνεπώς θα πρέπει να συμβουλευτείτε και τη δική του Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες.

II. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Στα πλαίσια της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία Imperial Brands Hellas A.E., η οποία εδρεύει στην οδό Κλεισθένους 300, 15344 στον Γέρακα Αττικής με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 363501000 ΑΦΜ 094135871 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αριθμός τηλεφώνου 2106615055, αριθμός fax 210 6612257 (εφεξής η «IBH» ή «εμείς»).

III. Σκοπός της συλλογής κι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η ΙΒΗ, δρώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα, συναφή και πρόσφορα για τους εδώ αναφερόμενους σκοπούς, οι οποίοι είναι:

  1. Η επικοινωνία με τους χρήστες του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης και των πελατών/καταναλωτών των προϊόντων της ΙBΗ.

  2. Η διασφάλιση ότι επικοινωνούμε με χρήστες του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης που είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.

  3. Η ενημέρωση για τα νέα, τους διαγωνισμούς, τις προωθητικές ενέργειες και τα προϊόντα που προσφέρει η ΙBΗ.

IV. Νομική βάση της συλλογής κι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

  1. Η συγκατάθεση σου, εφόσον επιλέξεις να περιηγηθείς στο λογαριασμό, σελίδα, ομάδα ή προφίλ που η ΙBΗ τηρεί στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

  2. Η συμμόρφωσή μας, προς υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και δη προς αυτές που πηγάζουν από την νομοθεσία για την Προστασία των Καταναλωτών και τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

  3. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε και ιδίως να ενημερώνουμε τους καταναλωτές μας, μέσω του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τα νέα, τους διαγωνισμούς, τις προωθητικές ενέργειες και τα προϊόντα που προσφέρουμε.

V. Είδος προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε
• Στοιχεία λογαριασμού χρήστη
• Την ηλικία του χρήστη (ημερομηνία γέννησης κατά δήλωσή του)
• Αν είναι καπνιστής
• Χώρα κατοικίας του (απευθυνόμαστε σε χρήστες που βρίσκονται στην Ελλάδα)
• Περιεχόμενο της επικοινωνίας που μας αποστέλλεις
• Ενδεχομένως, την τοποθεσία από όπου επικοινωνείς μαζί μας
• Τυχόν άλλα στοιχεία/πληροφορίες που είτε μοιράζεσαι μαζί μας, είτε μας γνωστοποιούνται εξ αφορμής της επικοινωνίας σου

VI. Χρόνος για τον οποίο διατηρούμε τα προσωπικά σου δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα σου που εμείς συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε, διατηρούνται κατ’ ελάχιστον για όσο χρόνο είσαι εγγεγραμμένος/η ή συνδέεσαι ή αλληλοεπιδράς με το λογαριασμό, τη σελίδα, ομάδα ή το προφίλ που διατηρούμε στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε αρχικά.
Η ΙBΗ έχει το δικαίωμα να διατηρήσει τα προσωπικά σου δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον βρίσκει εφαρμογή μια από τις αναφερόμενες νομικές βάσεις για την επεξεργασία τους.
Τα προσωπικά σου δεδομένα, που συνδέονται με κάποιο δημοσίως προσβάσιμο, σχόλιο, δημοσίευση ή ανάρτηση διατηρούνται αφενός μέχρι να τα διαγράψεις, αφετέρου σύμφωνα με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

VII. Επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς
Εφόσον χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς, θα φροντίζουμε αυτό να γίνεται κατόπιν ανωνυμοποιήσης των δεδομένων σου, ώστε να μην είναι σε καμία περίπτωση εφικτή η ταυτοποίησή σου ενώ θα φροντίζουμε να έχουν πρόσβαση μόνον τα απολύτως αναγκαία πρόσωπα (need to know basis).

VIII. Αποδέκτες των δεδομένων σου
Ως γενική αρχή, δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα σου σε τρίτους. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σου, σε συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες του Ομίλου Imperial και σε τρίτους που μας παρέχουν υπηρεσίες. Περιορίζουμε τον αριθμό των τρίτων που έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σου μόνο σε ό,τι είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών PULZE.
Για τον σκοπό αυτό, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες εκτελούντων την επεξεργασία (δηλαδή τρίτων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σου για λογαριασμό μας) που έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σου, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης σε υπολογιστικό νέφος.
• Εργαλεία αξιολόγησης
• Εργαλεία συλλογής δεδομένων
• Λύσεις ανάλυσης δεδομένων
• Παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ και παρόχους παρεμφερών υπηρεσιών
Όπου χρησιμοποιούμε τρίτους για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σου για λογαριασμό μας, πραγματοποιούμε πάντοτε ελέγχους, ώστε να διασφαλίζουμε ότι υπάρχει η κατάλληλη προστασία για τη διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων σου. Παρακολουθούμε επίσης την απόδοση των εν λόγω τρίτων (και των εγκεκριμένων υπεργολάβων τους), ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σου παραμένουν ασφαλή.
Συνήθως δεν θα γνωστοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα σου σε τρίτους πέραν όσων αναφέρονται πιο πάνω. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να κοινοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους. Για παράδειγμα:
• στις περιπτώσεις που πρέπει εκ του νόμου να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες, για παράδειγμα επειδή ένα δικαστήριο μας διατάζει να το πράξουμε.
• στις περιπτώσεις που η γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων απαιτείται για τους σκοπούς της πρόληψης και της εξακρίβωσης εγκληματικών πράξεων. Αυτό περιλαμβάνει την κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων στις φορολογικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου.
• στις περιπτώσεις που πρέπει να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή σε σχέση με αυτή ή για να λάβουμε νομικές συμβουλές, ή όταν η γνωστοποίηση είναι άλλως απαραίτητη για τους σκοπούς της θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νόμιμων δικαιωμάτων.
• στις περιπτώσεις που η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας (για παράδειγμα, αν δεν αισθάνεστε καλά σε κάποια από τις εκδηλώσεις μας, ίσως χρειαστεί να ζητήσετε ιατρική βοήθεια).

IX. Ασφάλεια
Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την ασφάλεια των προσωπικών σου πληροφοριών. Εφαρμόζουμε διαδικασίες ασφαλείας, για να διασφαλίσουμε, ότι τα έντυπα και ηλεκτρονικά συστήματά μας και οι βάσεις δεδομένων μας προστατεύονται έναντι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, απώλειας και ζημιάς.
Τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου δεν είναι πάντα ασφαλή.
Περιορίζουμε την πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σου σε όσους είναι επαγγελματικά απαραίτητο να λάβουν γνώση αυτών. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών, τους ζητάμε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση και άνευ αδείας πρόσβαση ή γνωστοποίηση. Αυτοί επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνον σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες για να αντιμετωπίσουμε τυχόν παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε τόσο εσένα όσο και κάθε προβλεπόμενη ρυθμιστική αρχή σχετικά με παραβιάσεις, όταν μας ζητηθεί να το πράξουμε.

X. Τα δικαιώματα σου υπό τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Συνοπτικά, έχεις το δικαίωμα, στα πλαίσια ορισμένων νομικών παραμέτρων:
• να ανακαλέσεις τη συγκατάθεση σου ανά πάσα στιγμή, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων στηρίζεται φυσικά σε αυτήν. Σε περίπτωση που ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου, η ανάκληση δεν θα θίξει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μέχρι την ανάκλησή της.
• να ζητήσεις να μάθεις από εμάς τι είδους προσωπικά δεδομένα τηρούμε για εσένα, για ποιους σκοπούς, σε ποιους τα κοινοποιούμε, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους κλπ..
• να ζητήσεις να διορθώσουμε τυχόν προσωπικά σου δεδομένα που τηρούμε και είναι ανακριβή ή να τα συμπληρώσουμε εφόσον είναι ελλιπή.
• να ζητήσεις να διαγράψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία .
• να ζητήσεις να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα κατά κάποιον συγκεκριμένο τρόπο για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
• να ζητήσεις να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που σε αφορούν και μας έχεις παράσχει, σε κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή (π.χ. excel, .pdf), εφόσον η επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε στηρίζεται είτε στη συγκατάθεσή σου είτε στην εκτέλεση σύμβασης, ή γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.
• να ζητήσεις να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σου, εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
• να ζητήσεις να μην σου αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό για προϊόντα.
• να ζητήσεις να μην εφαρμόζονται αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με εσένα και να μπορείς να ζητάς ανθρώπινη παρέμβαση.
Μερικές φορές ενδέχεται να μπορείς να ασκείς τα δικαιώματά σου μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σου. Κατά κανόνα όμως, εάν επιθυμείς να εξασκήσεις οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σου μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας, με τους εξής τρόπους:
Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Κλεισθένους 300, 15344, Γέρακας Αττικής
Τηλεφωνικά καλώντας: 2106615055
Με φαξ στον αριθμό: 210 6612257
Μέσω email στη διεύθυνση: call@gr.imptob.com
Εάν έχεις κάποιο παράπονο για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα, έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

XI. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Θα φροντίζουμε να κρατάμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερωμένη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα. Μελλοντικές αλλαγές θα αναρτώνται εδώ. Θα θέλαμε να σε ενθαρρύνουμε να διαβάζεις για τις αλλαγές ώστε να είσαι ενήμερος.

Τελευταία ενημέρωση: 21.04.2023

Μπορείς να βρεις τους Όρους και Προϋποθέσεις επικοινωνίας δια μέσων κοινωνικής δικτύωσης εδώ https://www.pulze.com/el-GR/oroi-social-media