FONTOS INFORMÁCIÓ: A PULZE Care ügyfélszolgálat nyáron is a megszokott nyitvatartásirend szerint üzemel.
Pulze logo

PULZE Valentin-napi betűkereső játék játékszabályzata

Az Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.; cégjegyzékszám: 01-09-886590; adószám: 10733952-2-44; (a továbbiakban: „Imperial” vagy „Játékszervező”) a hevítéses technológiával kapcsolatos oktatási, termékinformációs céllal játékot szervez a kizárólag a www.pulze.hu weboldalon felhasználói fiókkal rendelkező fogyasztói számára az alábbi feltételekkel.

1. A játék lebonyolítása

A játék lebonyolításában a Storytellers s.r.o. (székhely: Americká 415/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Csehország, nyilvántartási szám: 041 60 754), mint a játék digitális felületét elkészítő, működtető, a játékra jelentkezők adatait kezelő és a megfejtéséket gyűjtő, a helyes megfejtéseket kiválasztó és azok érkezési sorrendjében a nyereményben részesülőket meghatározó vállalkozás vesz részt. Az A4C Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2. Fsz. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-666794), mint a nyereményben részesülők ajándékainak összekészítését, megcímzését, és futárszolgálathoz történő továbbítását elvégző vállalkozás vesz részt. A Mixpakk Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 118 Budapest, Kaptárkő utca 11. 9. emelet 35., cégjegyzékszám: 01 09 991117), mint a nyereményeket a fogyasztó részére kézbesítő vállalkozás vesz részt. A DHL Supply Chain Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Zöldmező út 2., cégjegyzékszám: 13-09-084532), mint a személyes adatot nem tartalmazó, felcímkézetlen ajándékot raktáraiban tároló vállalkozás vesz részt, jelen játékhoz kapcsolódóan személyes adatot nem kezel. A Játékban részt vevők által megadott adatokat kizárólag a fent nevezett társaságok jogosultak kezelni 2034. április 30-ig.
A Játékban részt vevők által megadott személyes adatok címzettjei kizárólag a fent nevezett társaságok.

2. A játékban való részvétel feltétele:

A játékban kizárólag 18. életévét betöltött, a Játékszervező www.pulze.hu weboldalán felhasználói fiókkal rendelkező, Pulze dohányhevítő készüléket használó fogyasztó vehet részt (a továbbiakban: Játékban részt vevő”). A játékban való részvétel feltétele jelen játékszabályzat és az adatkezelési tájékoztató minden alkalommal való elfogadása, amikor a Játékban részt vevő a megfejtést beküldi a Játékszervező részére. A játékban való részvétel ingyenes és önkéntes. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékban részt vevő megadja nevét, postai címét, e-mail címét és telefonszámát a nyeremény elfogadása és kézbesítése céljából.
A Játékban részt vevők által megadott személyes adatok címzettjei kizárólag a fent nevezett társaságok.

3. A játék időtartama:

 1. január 31. és 2024. február 18. közötti időtartam. A játékkal kapcsolatos tudnivalókról a Játékszervező a www.pulze.hu weboldalán felhasználói fiókkal rendelkező felhasználóit email útján értesíti a játék kezdete előtt.

4. A játék menete, részletes leírása:

 • A Játékszervező a játék időtartama alatt minden héten egy alkalommal különböző szavakat rejt el a www.pulze.hu weboldalán, illetve a hivatalos, Játékszervező által kezelt Facebook csoportjában (PULZE Magyarország hivatalos csoportja) közzétett posztjaiban.

 • A Játékszervező által elrejtett szót a nevezett tartalmakban kiemelve, illetve a kiemelt betűk összeolvasásával lehet megtalálni.

 • A megtalált szót a Játékszervező által megadott linkre kattintva, a linken keresztül megnyíló oldalra kell beírni és elküldeni Játékszervező által erre a célra megbízott vállalkozás részére. A beküldést követően egy rendszerüzenet igazolja vissza, hogy a megfejtés beérkezett és rögzítésre került, de ez nem jelenti azt, hogy a beérkezett megfejtés helyes. A játék ideje alatt beküldendő helyes megfejtés három szóból áll.

 • A játék időtartamának első hetében csak az első szót lehet beküldeni, a második héten az első és a második megfejtést együtt, míg a harmadik héten mind a három szót be lehet küldeni, így a játékba a játék elindulása utáni hetekben is lehet csatlakozni a játék időtartamán belül. Az a Játékban részt vevő, aki a korábbi héten küldött már be megfejtést, kizárólag az adott hét megfejtését kell csak beküldenie. A korábbi hetekben beküldött megfejtésen módosítani nem lehetséges.

 • A játék időtartama alatt az első 3000 helyest megfejtést beküldő nyereményben részesül. A nyereményben részesülés feltétele még, hogy a Játékban részt vevő helyes és hiánytalan lakcímet adjon meg Játékszervező részére.

 • A nyeremény egy mini Bluetooth hangszóró.

 • A nyeremény nem ruházható át, nem váltható készpénzre vagy a Játékszervezőhöz köthető termékre.

 • A nyereményben részesülő Játékban részt vevőket a Játékot szervező legkésőbb 2024. március 1-ig a játék során megadott email címen keresztül értesíti a nyereményről. Email értesítést kizárólag a nyereményben részesülők kapnak.

 • A nyeremény kiszállítása legkésőbb 2024. március 31-ig történik meg a Mixxpakk Kft. által, a Játékszervező költségén, azonban Játékszervező kizárólag egy alkalommal biztosítja a nyeremény kiszállítását. A nyeremény sikertelen kézbesítése esetén Játékszervező nem biztosít többszöri kiszállítási lehetőséget.

 • Az a Játékban részt vevő, akinek a nyeremény kiszállítása nem történt meg, panasszal élhet Játékszervező Pulze Care ügyfélszolgálatán 2024. április 30-ig. Azok a panaszok, amelyek ezen időpontot követően érkeznek be, automatikusan elutasításra kerülnek.

 • A Játékban részt vevők elfogadják, hogy a nyereményre jogosultak meghatározására kizárólag Játékszervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs. A nyereményre jogosultak meghatározása Storytellers s.r.o. által működtetett zárt digitális felületen keresztül történik kizárólag a helyes megfejtések beérkezésének érkezési sorrendjének figyelembevételével.

 • A Játékszervező nem felel a Játékban részt vevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében és kizár minden egyéb, közvetlen vagy közvetett vagyoni és/vagy nem vagyoni kártérítési igényt, sérelemdíjat.

 • A játék lebonyolítása, az abban való részvétel jelen játékszabályzat alapján történik. Amennyiben jelen játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 • A Játékban részt vevő a játékban való részvétellel és a jelen szabályzat megismerésével és elfogadásával hozzájárul megadott személyes adatai Játékszervező által való kezeléséhez, amely kizárólag a Játék lebonyolítása céljából történik. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban a fentebb hivatkozott Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

 • A Játékban részt vevő a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy a jelen játékszabályzatot teljeskörűen megismerte és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékszabályzat el nem fogadása esetén a játékban való részvétel nem lehetséges.

 • Játékszervező fenntartja a jogot, hogy jelen játékot bármikor felfüggessze, leállítsa, meghosszabbítsa vagy feltételeit módosítsa, amelyről a www.pulze.hu weboldalon felhasználói fiókkal rendelkező fogyasztóit előzetesen értesíti.

Budapest, 2024. 01. 31.
Imperial Tobacco Magyarország Kft., mint Játékszervező